შუშის აბრა

wix:image://v1/610793_0da1d752743c41eda14a2f5cf2f2e04c~mv2.jpg/mark-farmer-financial-glass-reception-si.jpg#originWidth=1200&originHeight=800

შუშის აბრა - აბრის პრემიალური და პრეზენტაბელური შესრულება. უხდება ნებისმიერ გარემოს და კედელს. აუცილებლად გასათვალისწინებელია კედლის და დიზაინის ფერის შეხამება, შუშა კი არის ლამაზი - მაგრამ გამჭვირვალეობა ხელს უშლის ტექსტის კარგად წაკითხვას. როდესაც კედლის ფაქტურა არის ჭრელი და არაერთგვაროვანი - სასურველია შუშას გაუკეთდეს დაბურვის ეფექტი ან სხვა გრაფიკული ეფექტი.