მოკეცილი ორგმინის აბრა

სხვადასხვა დანიშნულების მოკეცილი თეთრი, ფერადი ან გამჭვირვალე ორგმინის აბრები. ფასის გამოთვლა ხდება მასალის ხარჯით გაშლილ მდგომარეობაში.