მოკეცილი ალუკობონდის აბრა

wix:image://v1/610793_2e594d1b6646482a9342a4bab81388f3~mv2.png/Tray-Sign.png#originWidth=997&originHeight=678

უკანა მხრიდან ამოფრეზილი ალუკობონდი გვაძლევს საშუალებას დავამზადოთ პრემიალური აბრის კიდევ ერთი ვარიანტი. სქელი (20-40მმ-იანი) მასიური აბრა გამოიყურება უფრო სოლიდურად და თან გვაძლევს რამოდენიმე მნიშვნელოვან ოფციას, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი - შესაძლებელია ლედ-განათების ჩამონტაჟება შიგნით