აბრა ალუკობონდის ცალმხრივი

wix:image://v1/610793_ff7784ecb7b74fe8bb5680ba1a901acb~mv2.jpg/0113aecd96093a57e9805b87a5088a82.jpg#originWidth=640&originHeight=480

ალუკობონდის გამოყენება მიზანშეწონილია უფრო გარე პირობებში - რადგან ის უფრო მდგრადია ქარის, მზის, წვიმის და სხვა მექანიკური ზემოქმედების მიმართ. პატარა და დიდი ზომის გარე აბრები, საგზაო ნიშნები, მანათობელი რეკლამის ფონის ზედაპირები - ალუკობონდის გამოყენება ძალიან ფართო სპექტრს მოცავს. ინტერიერში ალუკობნდი ხშირად გამოიყენება საკაბინეტო აბრებისთვის - განსაკუთრებით კარგია ამისთვის ვერცხლისფერი და ოქროსფერი ალუკობონდი სარკული ან ფხაჭიანი ეფექტით.