აბრა ალუკობონდის ან ალუმინის ჩარჩოთი

wix:image://v1/610793_1a9c78e6f0ad4306be3ae0560a10eb99~mv2.jpg/1385208408.jpg#originWidth=540&originHeight=380

ეს არის ძალიან პოპულარული პროფილები აბრების ჩარჩოს შესაკრავად. ინტერიერში როგორც ალუკობნდი, ისე ალუმინი ხშირად გამოიყენება საკაბინეტო აბრებისთვის - განსაკუთრებით კარგია ამისთვის ვერცხლისფერი და ოქროსფერი ალუკობონდი სარკული ან ფხაჭიანი ეფექტით.